ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ОПФ „ПАСИЩА И МЕРИ”

27/8/2021