РЕЗУЛТАТ от Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 120 кв., част от сграда №00415.502.4079.2 по КККР на гр. Алфатар, с адрес: гр. Алфатар, ул. Йордан Петров № 2

20/9/2021