Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ за производство на едногодишни земеделски култури

23/7/2021