Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на паянтова сграда /Клуб на пенсионера/ със ЗП от 56 кв., разположена в УПИ-І, кв.8 по РП на с. Чуковец, адрес ул. Първа №2а, която се предоставя за кафе-аперитив

1/3/2021
 
  1. Обява за търг за отдаване под наем на помещение в с.Чуковец