Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища от ОПФ

1/2/2021