Заповед за обявяване на класирането в провене търг на 30.10.2020 г. за имот №40751.12.93 по КККР за неурбан. територия на с.Кутловица, и за определяне на наемател

3/11/2020