Заповед за обявяване класиране на участниците в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ на община Алфатар, проведен на 31.07.2020 г.

5/8/2020