Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ на Община Алфатар

16/7/2020
 
 
 
За улеснение на кандидатите предоставяме опис на внесения депозит за търг в електронен формат, който може да бъде изтеглен: Депозит за търг.xlsx  24/07/2020