Резултат от търг с явно наддаване за отдаване под наем на апартамент №11 в бл.Тервел гр.Алфатар, за административни цели /офис/

31/7/2019