Резултат от търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за хранителни стоки на ул.Първа по РП на Машинен двор гр.Алфатар

31/7/2019