ТЪРГ с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

24/4/2019
 
ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.04.2019 г. от 14,00 часа в заседателната зала на
Общински съвет Алфатар.
 
 
1. ЗАПОВЕД № РД-235/28.03.2019 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГА
Дата на публикуване: 29.03.2019 г.
 
 
 
 
 
 
Дата на публикуване: 29.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.