КОНКУРС за предоставяне на социални услуги на територията на Община Алфатар за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

5/10/2018