ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОПФ НА ОБЩИНАТА ЗА 2018-2019 г.

20/8/2018