Обява за търг на земи от Общинския поземлен фонд на Община Алфатар през стопанската 2017-2018г.

14/7/2017