Търг с явно наддаване за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда с ЗП от 126 кв.м. в гр.Алфатар, ул.Ал.Стамболийски № 27 за срок от 10 години: 2017-2027 г.

22/12/2016