45 ГОДИНИ АЛФАТАР - ГРАД

4/9/2019
Гости на празника:
- Ивелин Статев - Областен управител на област Силистра
- Митко Стайков – Областен управител на област Търговище
- Мирослав Палев – Директор Дирекция социално подпомагане Силистра
- Росица Ангелова – Директор Дирекция „Бюро по труда“ Дулово
- Елис Талят-Мустафа - Председател на Общински съвет Алфатар
- Любен Сивев – Кмет на Община Кайнарджа
- Ивайло Петков – Председател на Общински съвет Кайнарджа
- Д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
- Д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра
- Кметове и кметски наместници на населените места от Община Алфатар
- Пейчо Йовев – юрист при Община Алфатар
- Никулае Чисмару – Кмет на село Бранещ, окръг Илфов, Република Румъния
- Величко Русика- бизнесмен от село Бранещ, окръг Илфов, Република Румъния
- Тодор Тодоров – Областен координатор на ПП ГЕРБ Силистра
- Гюлден Реджеб – Първа Инвестиционна банка Дулово
- Инж. Димитра Желева – управител на “Домремонтстрой-99” ЕООД
- Цветана Цанова – общественик
- Деян Дечев – треньор на Футболен клуб „Добруджанец“
- Представители на местния бизнес
- Партньори и приятели на Община Алфатар