22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

21/3/2014
 
    Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
    Населението на Земята днес е 7,5 милиарда души, като прогнозите за 2050 г. е то да достигне 9 милиарда.
     Населението на света се увеличава с около 80 милиона души всяка година, а необходимостта от прясна вода с 64 милиарда кубични метра годишно. В същото време са налице значителни промени в начина на живот и навиците на хранене на населението през последните години като делът на месото и млечните продукти, консумирани в развиващите се страни, непрекъснато нараства.  В глобален аспект допълнителни фактори са и миграцията, покачването на стандарта на живот, повишената консумация на храна и увеличеното производство на енергия от биогорива.
    Статистиката сочи, де всеки човек приема дневно между 2 и 4 литра вода, като междувременно най-голямата част от количеството вода е използвано за производството на храна.
     Същевременно един милиард души в света живеят в хроничен глад и водните ресурси са ограничени.
 
     Водата е ключ към обезпечаването на прехраната!
    Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.
    Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.
   Непостояннитевалежи и сезонните различия в осигуряването на водните ресурси може да предизвика временен недостиг на храна. Наводненията и сушите могат да причинят някои от най-интензивните хранителни извънредни ситуации.
    Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти  изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.
 
     Воден отпечатък
   Воден отпечатък е общият обем на прясна вода, която се използва за производството на стоки и услуги, потребявани от даден индивид или общност, или произведени от даден бизнес. Използва се за измерване на нашето пряко и непряко водоползване.
    Всички човешки дейности използват вода:  пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н.  Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.
    Добивът на риба от реки и все по-често от аквакултури допринася около 25% от добива на риба в света, като аквакултурите се превръщат в най-бързо развиващият се сектор за производство на храна. Рибарството и аквакултурите изискват определено количество и качество на водите в реките, влажните зони, езерата и устията на реките. Отношението на хората като потребители на вода към опазването на този жизнено важен ресурс е от изключително значение.
    Водата се свързва с всички аспекти на човешкото съществуване. Водата е живот!