Образование

17/9/2018
  • Основно образование – осъществява се в ОУ ”Христо Ботев” – гр. Алфатар

           Основното училище има статут на средищно училище. В него се обучават ученици от І-VІІ от гр.Алфатар с.Чуковец, с.Цар Асен, с.Бистра, с.Алеково и с.Васил Левски.

  • Детски градини – ДГ ”Щастливо детство”- гр. Алфатар

          Детската градина има статут на средищна. ДГ ”Щастливо детство” има  4 групи в населените места, както следва:

            - гр. Алфатар - 2 групи;

            -  с. Бистра - 2 групи;

            За осигуряване на дейност „Образование” общината разполага с 3 автобуса, предоставени от Министерството на образованието и науката, с които ежедневно се извозват ученици и деца по маршрутите:

  • с. Бистра - с. Алеково - гр. Алфатар - за извозване на ученици до ДГ и ОУ - гр. Алфатар;
  • с. Алеково - с. Васил Левски - гр. Алфатар - за извозване на ученици до ДГ и ОУ - гр. Алфатар;
  • с. Чуковец - с. Цар Асен - гр. Алфатар - за извозване на деца и ученици до ДГ и ОУ. - гр. Алфатар;
  • с. Алеково - кв. Попово - Алфатар - за извозване на деца и ученици до ДГ и ОУ - гр. Алфатар;
  • с. Бистра - с. Алеково - гр. Алфатар - за извозване на ученици до ОУ - гр. Алфатар;