Забележителности

15/10/2015

АЛФАТАР уникално име на селище в българската топонимия

В историческите извори се среща с имената: Алфатар, Ахлатар, Ифлатар. Ифлатар се е наричала южната страна на средновековната крепост Дръстър. Открива се прабългарски произход в името /jai - "войска" и tora - "град", "крепост"/ - "крепост с войска".