Земеделски производители и бизнесмени награждават талантливи деца от област Силистра на 31.05.2014г.

30/5/2014

        В Силистра на 31 май от 11,00 ч. в залата на Областна администрация – Силистра за трети път ще се проведе „Инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“ под патронажа на областния управител на Силистра. Заедно – хора от бизнеса и земеделската сфера, от кметствата и от училищата, правят общо едно голямо добро, на което адресати са деца и подрастващи, които заслужават нашето внимание.  Инициативата за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение стартира при управлението на Николай Димов като областен управител. При областния управител Насуф Насуф тя има своето продължение, за да се утвърди като традиция. Целта е средствата, отделени в специален фонд от земеделски производители, земеделски кооперации, национални асоциации, както и представители на местния бизнес от област Силистра да достигнат до талантливите деца на област Силистра и да подпомогнат образованието и развитието им. За отбелязване е, че индивидуалната подкрепа се определя от волята на всеки дарител, т.е. той решава на кого какво да дари – във вид на парично изражение или на материален подарък.

       Реализацията на инициативата е със съдействието на Областна администрация. Началникът на Регионалния инспекторат по образованието д-р Габриела Миткова предостави списъка с имената на деца-адресати с отличен успех, но в затруднено материално положение. Получената информация е разпространена сред потенциалните дарители. По покана на областния управител се провежда  ритуал за отчитане на резултатите в присъствието на дарители, журналисти, децата, техните родители, учители и директори. През 2012 г. адресатите са били 38 ученици – отличници от област Силистра, които получиха реална подкрепа на желанието и усилията си да продължат своето образование.  Година по-късно списъкът бе от 46 ученици.