Кметът на община Алфатар г-жа Янка Господинова заедно с Баба Марта завързаха мартеници на каменните кръстове, разположени в четирите края на гр. Алфатар.

1/3/2018

Кметът на община Алфатар г-жа Янка Господинова заедно с Баба Марта завързаха мартеници на каменните кръстове, разположени в четирите края на гр. Алфатар. По традиция, чрез извършване на това символично действие, градът и неговите жители се предпазва от болести и несгоди.

Историята на „мартите”, както ги наричат в Алфатар, е дълга, чиито корени се откриват през 1733-1734 г. и се свързват с нашествието на чумата. Тогава жителите на Алфатар масово се разболяват. Оцелелите местни първенци се събират и изготвят план за спасение на селото. Изваждат камъни от местната кариера, майстори – каменари ги дялат, като за труда си не вземат никакви пари. Готовите камъни са забити в четирите края на селото под формата на християнски кръст, освещават ги и се молят за здравето и изцелението на болните.

През годините хората забравят камъните – пазители. През 80 – те години при Ванга отиват алфатарци и изпращайки ги, тя им казва, да открият тези каменни кръстове и да ги осветят, за да ги пазят в идните трудни години. По традиция всяка година на първи март се връзват марти на четирите камъка в четирите края на града, спазвайки поверието, че така ще предпазят града от болести и тегоби.