Открита процедура по Мярка 321 на ПРСР - Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски

2/3/2012