Обществена поръчка за зимно почистване до 31.12.2012г. в 3 обособени позиции: 1.Републиканска пътна мрежа в общината; 2.Общинска пътна мрежа; 3.Улична мрежа в населените места на общината. Срок за подаване на офертите: 10.12.2012г.

29/11/2012