Публична покана за избор на консултант за управление и реализация на инвестиционен проект №19/322/00477/- „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар.”

12/7/2013