Кметът на общината спира процедура за избор на изпълнител за строителство по инвестиционен проект №19/321/00251 „ „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, община Алфатар

10/3/2011