Обществена поръчка “Изработване на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, община Алфатар”

15/4/2015