Избор на изпълнител ”Ремонт на общинска пътна инфраструктура- общински пътища ІV клас и улиците в населените места в община Алфатар, област Силистра през 2013г.

20/8/2013