ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА АЛФАТАР ПРЕЗ 2014г., по обособени позиции; срок за кандидатстване: 21.12.2013г.

13/12/2013
 
Пряк път към Регистъра на Агенцията по обществените поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023912