ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. АЛФАТАР, ОБЩИНА АЛФАТАР”, срок за кандидатстване: 25.09.2014г.

17/9/2014