Обществена поръчка за: ”Ремонт на общинска пътна инфраструктура - общински пътища - ІV-и клас и улици в населените места на община Алфатар", срок: 18.06.2014г.

9/6/2014
 
        Пряк път към информацията в регистъра на Агенцията по обществените поръчки http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030262