Обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на течни горива за отопление на ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар с краен срок 8.11.2012г.

25/10/2012