Обявена е обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване до края на 2013г. Срок на подаване на офертите: 3.12.2013г.

21/11/2013
 
 
Пряк път към обявата в регистъра на Агенцията по обществените поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022591