Публична покана за възлагане на доставка на хранителни продукти за ДСХ-Алфатар за 2014г.

12/12/2013
 
 
Пряк път към Регистъра на Агенцията по обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023868