Обществена поръчка за доставка на автомобилни горива и ГСМ за звената на бюджетна издръжка към общината през 2013г.

3/9/2012

 

 
 
Отговори на постъпили въпроси: 
2224.jpg   и    2277.jpg