ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ - газьол на ОУ "Христо Ботев" - гр.Алфатар, срок за подаване на оферти: 10,00 часа на 21.11.2013г.

8/11/2013
 
 
Пряк път към регистъра на Агенцията за обществени поръчки, където е публикувана публичната покана: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022033