ДОСТАВКА НА ТВЪРДИ ГОРИВА-ВЪГЛИЩА И ДЪРВА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 ДО 31.12.2014, срок за подаване на офертите: 4.11.2013г.

23/10/2013