ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АЛФАТАР

5/9/2014
      
 
 
Образци на документи за изтегляне: Obrazci
Spisak_documenti_last ,    Proekt_dogovor
 
Публикувана обществената поръчка в регистъра на АОП на ел.адрес: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=622635
    
Публикувано решение за откриване на процедурата на ел.адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=622637&newver=2