Публична покана за „Управление процеса на реализация на инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски, община Алфатар” по мярка 321 на ПРСР

26/11/2015