Обществена поръчка за възлагане на зимно поддържане и снегопочистване в община Алфатар през 2013г. със срок за участие: 17.01.2013г.

7/1/2013