Прекратяване на процедура по обществена поръчка за "Избор на изпълнител за строителство на инвестиционен проект №19/321/0025 "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски, община Алфатар"

31/5/2011