АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

11/10/2023
  На основание чл. 49 от Наредбата за планирането на социалните услуги отправям покана за обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги.
  Считано от днес, 11.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
  Очакваме Вашите предложения и/или становища на електронен адрес:
obshtina_alfatar@abv.bg или всеки работен ден в Деловодството на общинска администрация, гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров“ № 6  до 17.00 часа на  09.11.2023 г.
  Становища и предложения очакваме и в хода на общественото обсъждане.