Обявени 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси във военни формирования (в. ф.) от Военноморските сили

4/6/2024