Обявени 195(сто деветдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военните формирования на Сухопътни войски

19/3/2021