Обявени 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси във военни формирования (в. ф.) от Военноморските сили

18/7/2023