Обяви от Военно окръжие II степен – Силистра за обявени вакантни длъжности

7/11/2022