Обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв

15/3/2023