Обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

20/1/2021