Обявенa 1 (една) вакантна длъжност за офицер във ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"

21/7/2023