Заповед за определяне на комисия за проверка на адресни регистрации

23/5/2023