Обявени 250 длъжности за служба в Доброволния резерв

26/2/2024